D w  Janosik

Karpacz

Pokoje 2,3,4-osobowe

 

Zapraszamy do Karpacza

Janosik

 

Telefon kontaktowy Kom 695-078-008

REGULAMIN

D W „Janosik” przy ul. Grottgera 10 w 58-540 Karpacz

W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień, uprzejmie prosimy Naszych Gości o zapoznanie się z treścią Regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi umowę zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu, jeżeli zadatek nie był wymagany.

I REZERWACJA

Wstępnej rezerwacji dokonujemy telefonicznie: tel. komórkowy: 0048 / 695-078-008 Wysokość zadatku wynosi 30% ceny najmu i jest wpłacana przelewem na konto do 3 dni od momentu potwierdzenia rezerwacji w sposób e-mailowy lub telefoniczny przez Właściciela (nr konta przesłany zostanie e-mailem) Potwierdzenia wpłaty dokonujemy telefonicznie lub e-mailem - zależnie od życzenia Naszych Gości

II REZYGNACJA Z USŁUG

W przypadku rezygnacji z usług ( noclegów ) całość wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z usługi ( noclegów) już w trakcie jej trwania - np. skrócenie zarezerwowanego czasu pobytu - pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

III OPŁATY

Opłaty za noclegi następują w dniu przyjazdu. Każdego Gościa obowiązuje opłata klimatyczna - wg stawek Urzędu Miasta Karpacza - pobierana również w dniu przyjazdu. Na życzenie Gości wystawiamy faktury. Wcześniejsze zajęcie pokoju przed godz.14.00, jak i opuszczenie pokoju po godz. 11.00 traktowane jest jako przedłużenie doby i zostaje naliczona opłata za pół doby.

IV PRAWA I OBOWIĄZKI

W momencie zajęcia pokoju, stajecie się Państwo jego gospodarzami. Wszelkiego rodzaju braki lub uszkodzenia przedmiotów lub wyposażenia pokoi skutkują odpowiedzialnością materialną. Wszelkie usterki prosimy zgłaszać u gospodarzy Domu. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używać: grzałek, kuchenek, grzejników, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych. Nie należy rzucać niedopałków papierosów i zużytych zapałek do koszy na odpadki; wnosić i przechowywać materiałów łatwo-palnych, żrących lub wydzielających przykrą woń. Zakazane jest kategorycznie palenie tytoniu w pokojach. Cisza nocna na terenie Domu obowiązuje od godz. 22 do godz 8 rano. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w Domu mogą przebywać w pokojach od godz.8.00 do godz.22.00, po uprzednim powiadomieniu właścicieli Domu. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Domu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Gospodarze Domu mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Do obowiązków gospodarzy Domu należy: świadczyć usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna) udzielać rzetelnych informacji na temat obiektu i usług zapewnić sprawność urządzeń technicznych i usuwanie na bieżąco ewentualnych usterek dbałość o uprzejmą obsługę zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu zachować tajemnicę informacji o naszych gościach. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Darmowy parking(ilosc miejsc ograniczona). Platny zamykany parking. Niniejszy regulamin stanowi umowę zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu, jeżeli zadatek nie był wymagany. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

D W "Janosik" w Karpaczu

strona główna

by Rafał